ირანის სატელეფონო კოდები


ირანი 98 Iran
თეირანი
21
Tehran
ისპაჰანი
311
Isfahan
მეშხედი
511
Mashhad
შირაზი
711
Shiraz